Schending van casino voorwaarden

Icon bonus terms violationBeschrijving: Een probleem met schending van de algemene voorwaarden doet zich voor wanneer een speler (on)bewust de regels van een casino overtreedt. Dit kan gaan over bonusmisbruik, aanmaken van meerdere accounts of het gebruik van verboden strategieën. De consequenties hiervan verschilt per casino, maar het kan leiden tot een beperking of volledige sluiting van jouw account.

Symptomen: Jouw account is beperkt of gesloten vanwege een schending van algemene voorwaarden.

Voordat je een klacht indient: Zorg ervoor dat je weet waar het probleem vandaan komt, zo kan je waar mogelijk zelf stappen zetten om het probleem op te lossen of je kan de klantenservice een handje helpen zodat jouw probleem sneller opgelost kan worden. Loop door onderstaande vragen die je zouden kunnen helpen bij dit probleem.

Veelgestelde vragen en mogelijke oplossingen voor jouw probleem

Wat gebeurt er als ik per ongeluk de algemene voorwaarden van het online casino schend?

Als je per ongeluk de algemene voorwaarden van het online casino schendt, kan dit leiden tot beperkingen op je account - denk hieraan het opschorten of sluiten ervan. De specifieke maatregelen die een casino neemt, hangt volledig af bij welke aanbieder je speelt en de ernst van de overtreding.

Hoe kan ik mijn account herstellen nadat deze is beperkt of gesloten vanwege een schending van voorwaarden?

Je moet in dit geval contact opnemen met de klantenservice van het casino. Zij kunnen je de reden van sluiting geven en eventuele stappen die je kan nemen om je account te herstellen.

Hoe kan ik mijn winsten behouden als mijn account wordt beperkt of gesloten vanwege schending van voorwaarden?

Het behouden van winsten na schending van de algemene voorwaarden hangt af van het beleid van het casino en de aard van de schending. Als jouw account bijv. is gesloten door bonusmisbruik, dan zal je jouw winsten hoogstwaarschijnlijk niet mogen houden.