Ασφάλεια Πληροφοριών CasinoTopsOnline Ελλάδα

clock badge 2 Λεπτά Χρόνος Ανάγνωσης

Ποιες Είναι οι Οδηγίες Ασφάλειας Πληροφοριών (InfoSec)

Ο στόχος του CasinoTopsOnline όσον αφορά το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών είναι να διασφαλίσει ότι οι βασικές και υποστηρικτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες διενεργούνται ομαλά.

Το CasinoTopsOnline διασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται από το CasinoTopsOnline Ελλάδα χαρακτηρίζονται από απόλυτη ακεραιότητα. Το CasinoTopsOnline εγγυάται ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες διαχειρίζονται με τις απαραίτητες διαδικασίες εμπιστευτικότητας και αποθηκεύονται, μόνο εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών περιέχει μια λίστα διαδικασιών και κανόνων εντός μιας εταιρείας που αποσκοπούν στον ορισμό, τον έλεγχο, την παρακολούθηση, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας των πληροφοριών.

Τι Είναι η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Ο σκοπός αυτών των οδηγιών είναι να προστατεύσει τους πόρους πληροφοριών του οργανισμού GiG Media από όλες τις απειλές, είτε εσωτερικές είτε εξωτερικές, σκόπιμες ή τυχαίες.

Είναι πολιτική του οργανισμού μας να διασφαλίσει ότι:

  • Οι εμπιστευτικές πληροφορίες μπορούν να προβληθούν μόνο από άτομα που χρειάζονται πρόσβαση, πάντα με την αρχή της ελάχιστης εξουσιοδότησης.

  • Η σταθερότητα, η ασφάλεια και η διαθεσιμότητα των πληροφοριών μας πρέπει να διατηρούνται με συνέπεια όταν γίνονται αλλαγές στα συστήματά μας.

  • Η ακεραιότητα των πληροφοριών των πελατών μας καθώς και των επιχειρηματικών μας πληροφοριών πρέπει να διασφαλίζονται ανά πάσα στιγμή.

  • Προσπαθούμε να είμαστε η κορυφαία πλατφόρμα στη βιομηχανία και πάροχος μέσων που προσφέρουν ασφαλείς λύσεις παγκόσμιας κλάσης στους συνεργάτες μας iGaming και στους πελάτες τους.

  • Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς τυχερών παιχνιδιών και άλλους νομικούς κανονισμούς για τις διάφορες άδειές μας πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη και να ενσωματώνεται σε όλα τα συστήματα και τις επιχειρηματικές διαδικασίες μας.

Οι Κίνδυνοι για την Ασφάλεια των Πληροφοριών

Οι κίνδυνοι στο CasinoTopsOnline διαχειρίζονται από ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων πληροφοριών που διασφαλίζει την έγκαιρη αναγνώριση και την κατάλληλη αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων και επιτρέπει στην εταιρεία να υιοθετήσει μια προσέγγιση που να ενσωματώνεται σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Υπευθυνότητα

Είναι ευθύνη κάθε εργαζομένου και εργαζομένης του CasinoTopsOnline να συμμορφωθεί με αυτήν την πολιτική ασφάλειας πληροφοριών. Όλοι οι διαχειριστές είναι άμεσα υπεύθυνοι για την εφαρμογή των απαιτήσεων ασφάλειας πληροφοριών στις αντίστοιχες ομάδες τους.

Ο εκπρόσωπος διαχείρισης είναι άμεσα υπεύθυνος για τη σύλληψη, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών στο CasinoTopsOnline Ελλάδα.

Η επιτροπή εσωτερικού ελέγχου είναι άμεσα υπεύθυνη για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών.

Αυτή η πολιτική ασφάλειας πληροφοριών αναθεωρείται όταν σημειώνονται σημαντικές αλλαγές στον οργανισμό.

Σάντρα Σεβαστού

Σάντρα Σεβαστού

Συντάκτρια

113 Articles
Η Σάντρα εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια στον χώρο των διαδικτυακών καζίνο. Δεν σταματά ποτέ να ερευνά τις αλλαγές και τα καινούρια ονόματα της βιομηχανίας. Στο CasinoTopsOnline είναι υπεύθυνη για την ελληνική ιστοσελίδα. Αγαπάει να γράφει αξιολογήσεις καζίνο και παιχνιδών, ώστε να προσφέρει στους αναγνώστες τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες.

Ας κρατήσουμε επαφή!

Πες μας την άποψή σου! Στείλε μας το σχόλιό σου!