Dasar Keselamatan

Dedikasi CTO adalah untuk memastikan pengalaman pelanggan pada laman web selamat. Cara kami mengendalikan data juga sangat penting – baca di bawah untuk ketahui lebih lanjut tentang dasar keselamatan kami, termasuklah risiko, keselamatan data dan privasi.

Apakah kepentingan maklumat keselamatan

Objektif Maklumat Keselamatan

Objektif CasinoTopsOnline dalam menguruskan keselamatan maklumat adalah untuk memastikan operasi teras dan sokongan perniagaannya terus beroperasi di dalam gangguan yang minimum.

CasinoTopsOnline perlu memastikan semua maklumat yang disimpan atau digunakan oleh CasinoTopsOnline mempunyai intergriti dan ketersediaan mutlak. CasinoTopsOnline perlu menjamin bahawa semua maklumat yang relevan diuruskan dan disimpan dengan perlaksanaan prosedur kerahsiaan yang bersesuaian.

Dasar Keselamatan Maklumat

Tujuan Dasar ini adalah untuk melindungi maklumat aset organisasi daripada sebarang ancaman, sama ada dalaman atau luaran, sengaja atau tidak disengajakan. Adalah menjadi dasar organisasi untuk memastikan:

  • Maklumat sulit hanya boleh diakses oleh individu yang memerlukan akses, sentiasa mematuhi prinsip least privilege.
  • Kestabilan, keselamatan dan ketersediaan maklumat kami mesti disimpan secara konsisten apabila melakukan perubahan pada sistem CasinoTopsOnline. 
  • Integriti maklumat pelanggan kami dan juga maklumat perniagaan kami, mesti dipelihara sepanjang masa.
  • Untuk menjadi platform peneraju industri dan penyedia media yang menghasilkan penyelesaian keselamatan bertaraf dunia untuk rakan kongsi iGaming kami dan juga pelanggan mereka.
  • Pematuhan terhadap Peraturan Permainan dan juga keperluan undang-undang yang lain untuk pelbagai lesen perlu sentiasa diutamakan, diintergrasi bersama semua proses sistem dan perniagaan kami.

Maklumat Risiko Keselamatan

Risiko di CasinoTopsOnline diuruskan oleh satu Information Risk Management Framework (Rangka Kerja Maklumat Pengurusan Risiko) yang diamalkan untuk memastikan pengenalpastian dalam masa tepat dan tindakan yang bersesuaian terhadap risiko yang ada. Ini membolehkan perniagaan kami mengambil satu pendekatan berasaskan risiko untuk diintergerasi dalam proses membuat keputusan.

Tanggungjawab

Adalah menjadi tanggungjawab setiap kaki tangan untuk mematuhi Dasar Keselamatan Maklumat. Setiap pengurus bertanggungjawab secara langsung untuk melaksanakan keperluan Keselamatan Maklumat dalam pasukan mereka. Wakil Pengurusan mempunyai tanggungjawab secara langsung untuk mereka, merancang, melaksana dan mengendalikan ISMS dalam CasinoTopsOnline.

Internal Audit Committee (Jawatankuasa Audit Dalaman) bertanggungjawab secara langsung untuk mengesahkan keberkesanan sistem pengurusan keselamatan maklumat tersebut. Dasar Keselamatan Maklumat ini tertakluk kepada semakan semula sekiranya terdapat perubahan ketara di dalam organisasi.

Jonah Depari
Penulis Jonah Depari verified symbol
52 Artikel
Jonah Depari adalah seorang penulis berpengalaman dalam bidang judi. Ia lahir di Kuala Lumpur dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di sana. Sejak kecil, Jonah telah tertarik pada dunia perjudian dan selalu tertarik untuk belajar lebih dalam tentang cara kerja taruhan. Setelah lulus dari universitas, Jonah memutuskan untuk fokus pada karier sebagai penulis dengan mengkhususkan diri pada bidang judi. Ia mulai menulis untuk beberapa media massa terkemuka di Kuala Lumpur dan segera menjadi salah satu nama terkemuka dalam industri tersebut.
Expert On: Lesen Perjudian Perjudian Bertanggungjawab Perjudian Selamat
Lagi ulasan oleh Jonah Depari

Diulas oleh Mentari Citra

Penulis Mentari Citra adalah seorang penulis buku yang berpengalaman dalam bidang judi. Ia lahir dan tinggal di Kuala Lumpur sepanjang hidupnya, dan sejak kecil telah tertarik pada dunia perjudian. Setelah lulus dari universitas, Mentari memutuskan untuk fokus pada karier sebagai penulis dan mulai menulis buku-buku tentang judi. Ia memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai jenis taruhan, termasuk sports betting, casino games, dan lotre, dan selalu siap untuk membagikan pengetahuan tersebut kepada ... Baca lagi