Säkerhetspolicy

Säkerhetsinformation

Vårt, CasinoTopsOnlines, uppdrag är att hålla verksamheten fri från störningar genom att korrekt behandla samt hantera all säkerhetsinformation. Vi försäkrar att all lagring och hantering av information garanterar våra besökares säkerhet och integritet. Vi garanterar att alla nödvändiga säkerhetsåtgärder följs vid lagring av all information.

Policy om Informationssäkerhet

Syftet med denna policy är att skydda verksamhetens, organisationens, information från alla typer av hot vare sig de är externa, interna, menade eller av misstag.

Det är vår policy att kunna försäkra att:

  1. Privat och konfidentiell information endast är tillgänglig för personer som har behöriga rättigheter, enligt principen om minst privilegier
  2. När vi gör ändringar i systemen för CasinoTopsOnline, kommer att hålla en konsekvent säkerhet, stabilitet, samt tillgänglighet av all information
  3. Integriteten av all information från våra besökare, liksom vår affärsinformation, måste alltid upprätthållas
  4. Vara en ledande plattform och medieleverantör i spelindustrin som levererar säkra lösningar till våra partners inom iGaming och deras kunder
  5. Alltid upprätthålla de regelverk samt lagar som krävs av spellicenser och att integrera dessa i alla våra system och processer 

Säkerhetsrisker

CasinoTopsOnline hanterar risker genom att strängt följa alla procedurer som säkerställer identifieringen av alla potentiella risker samt att dessa hanteras enligt strikta regelverk. Med hjälp av detta kan verksamheten integrera en komplett strategi över procedurerna.

Ansvar

Varje anställd och medarbetare har som ansvar att följa denna policy och regelverk och alla chefer är ansvariga för att integrera och implementera alla krav i deras team.

Ledningsrepresentanten har också som ansvar att planera samt implementera ISMS till sajten CasinoTopsOnline inklusive att utforma en strategi för alla beroende parter.

Internrevisionskommittén måste verifiera och säkerställa effektiviteten med hanteringssystemet för informationssäkerheten. 

Om ändringar görs inom verksamheten eller organisationen kan denna policy om informationssäkerheten överses.

Det är vårt ansvar att alla kunder och medarbetare är fullt skyddade när man besöker CasinoTopsOnline och vi strävar för att upprätthålla alla punkter i detta dokument.

Feedback

Vi ser alltid till att lyssna på våra läsare och att följa all feedback som vi mottager från våra besökare. Om du har några frågar angående vår policy om informationssäkerhet ber vi er vänligast att kontakta oss via mejl. Vi kommer att besvara dessa mejl inom 24 timmar.

Mailadress: support@casinotopsonline.com