F?ljande information har uppr?ttats p? engelska och kan bli ?versatt till annat spr?k ?n engelska med f?ruts?ttningen att alla olika dokument ?terspeglar samma principer. Om informationen avviker skall den engelska versionen p? dessa regler & villkor f?r CasinoTopsOnline.com g?lla.
 

• All anv?ndning av ”Webbplats” refererar till www.casinotopsonline.com.
 

• All anv?ndning av ”Vi”, ”Oss” och ”V?ran” i dessa Regler och Villkor refererar till www.casinotopsonline.com.
 

• All anv?ndning av ”Du”, ”Dig”, ”Er”, ”Ni” refererar till individen/individerna som ?r bes?kande p? webbplatsen, samma referens g?ller n?r bidragande till inneh?ll tillkommer p? webbplatsen.
 

• All anv?ndning av ”Avtal” refererar till n?gra och alla villkor, regler och meddelanden som anges i detta dokument.
 

Anv?nding av och tillg?ng till denna webbplats erbjuds dig vid ditt godk?nnande utan ?ndringar av ”Avtalet”. Genom att bes?ka och anv?nda denna webbplats accepterar du avtalets gr?nser och begr?nsningar.
 

Vi ber dig v?nligast att l?sa avtalet noggrant, eftersom anv?ndningen av denna webbplats inneb?r fullst?ndig ?verenskommelse med avtalet.
 

Om ni inte kan godk?nna detta avtal i fullo rekommenderar vi dig v?nligast att st?nga webbplatsen. Om inte alla regler och villkor kan ?verensst?mmas med ?r du inte beh?rig att anv?nda webbplatsen.
 

Vi f?rbeh?ller oss r?tten till att g?ra ?ndringar efter eget gottfinnande. Vi kan ocks? f?rbeh?lla oss r?tten till att g?ra ?ndringar utan att notifiera dessa ?ndringar till n?gon anv?ndare av webbplatsen. Fortsatt anv?nding av webbplatsen inneb?r att s?dana diskretionella ?ndringar anses som godk?nnande.
 

Godk?nnande av och ?verensst?mmelse med detta avtal ?r det enda villkoret f?r vilket att f? fortsatt ?tkomst och anv?ndning av webbplatsen.

 

Genom att bes?ka webbplatsen godk?nner du f?ljande regler och villkor:
 

1. Allt inneh?ll som publiceras p? webbplatsen ?r endast f?r informations?ndam?l. Vi ?r inte ansvariga f?r resultatet av n?gra ?tg?rder p? grund av vad ni l?ser p? webbplatsen. Detta inkluderar inneh?ll s?nt via e-post som marknadsf?ring av oss.
 

2. Vi ?r inte operat?rer f?r spelande online eller p? mobilen, och p? grund av detta hanterar vi inte finansiella transaktioner i samband med placering av insatser.
 

3. Ni samtycker att inte anv?nda webbplatsen (eller n?gon del d?rav) f?r olaglig verksamhet och godk?nner till att anv?nda den i enlighet med alla relevanta jurisdiktionslagar. Vi h?lls inte skyldiga till n?gon ers?ttning fr?n tredje parts fordringar vid f?rluster, skador, skulder och kostnader (inklusive avgifter) som tillkommer vid eventuella brott mot dessa villkor.
 

4.  Ni samtycker till att inte ladda upp eller ?verf?ra via webbplatsen (eller n?gon av relaterade servrar och tj?nster) n?got som st?r webbplatsen, dessa inkluderar datavirus, makrovirus, trojanska h?star, maskar eller n?got annat format f?r att st?ra de operativa procedurerna f?r dator(er), datan?tverk eller mobilenhet(er).
 

5. Det ?r emot reglerna att skapa och publicera n?gon hypertextl?nk till n?gon del av webbplatsen samt att f?rs?ka f? obeh?rig ?tkomst till n?gon del eller komponent av webbplatsen.
 

6. Det ?r emot reglerna att ladda upp eller ?verf?ra n?got inneh?ll vi anser vara st?tande, oanst?ndigt, motbjudande eller obscent. Detta inkluderar inneh?ll som kan orsaka irritation, ol?genhet eller ?ngest. Vi f?rbeh?ller oss r?tten till att radera s?dant inneh?ll utan f?rvarning eller f?rklaring.
 

7. Vi garanterar inte att webbplatsen ?r felfri, defektfri och utan avbrott. Allt inneh?ll tillhandh?lls vid ett ”d?varande skick” samt ”vid tillg?nglighet” -basis. Ni tar ocks? det totala ansvaret f?r de ?tg?rder ni tar som resultat av det informativa inneh?ller p? webbplatsen. Vi h?lls inte heller skyldiga till f?rlust eller missn?je baserat p? inneh?llet vi har producerat. Vi kommer inte vara ansvariga f?r ers?ttning, inklusive direkta, f?ljdskador, exemplariska, oavsiktliga eller straffavgifter, inklusive f?rlust av vinster.
 

8. Vi f?rs?ker st?ndigt ?ka v?rdet f?r v?ra anv?ndare, d?rf?r tillhandh?lls det l?nkar till andra webbplatser eller resurser. Ni bekr?ftar och godk?nner till att vi inte ?r ansvariga f?r tillg?ngligheten till s?dana externa webbplatser eller resurser. Vi ?r inte heller ansvariga direkt eller indirekt f?r eventuell sekretesspraxis eller inneh?ll (inklusive felaktig eller f?rol?mpande inneh?ll) av s?dana webbplatser eller resurser, samt f?r skador, f?rluster eller brott som orsakats eller p?st?s vara orsakade av eller i samband med anv?ndningen av s?dant inneh?ll, varor eller tj?nster som ?r tillg?ngliga p? s?dana webbplatser eller resurser.
 

9. Alla annons?rer p? v?r webbplats och oss sj?lva ?r bundna till det regler som inf?rts i Gambling Licensing and Advertising Act 2014. Nedan f?ljer en sammanfattning av de prim?ra m?len:

a). F?rhindra att spelande blir en k?lla till brott och/eller st?rning, eller fr?n att vara associerat med brott eller oordning och/eller att anv?ndas f?r att st?dja brottsligheten.

b). S?kerst?lla att spelande sker p? ett r?ttvist och ?ppet s?tt.

c). Skydda barn och andra utsatta personer fr?n att skadas och/eller utnyttjas av spelande.
 

10. Vi kommer alltid att ta h?nsyn till ovanst?ende regleringar och alltid agera p? ett s?tt som ?verensst?mmer med ovanst?ende licenseringsm?l.
 

11. Var v?nligen medveten om att genom uppladdning av inneh?ll till denna webbplats via e-post, meddelanden eller p? annat s?tt, inklusive recensioner, fr?gor, fotografier, videor, kommentarer, f?rslag, id?er eller inl?gg, ger du CasinoTopsOnline.com en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, ?verl?tbar, o?terkallelig och fullst?ndigt underlicensierad r?tt att (a) anv?nda, reproducera, ?ndra, anpassa, ?vers?tta, distribuera, publicera, skapa derivatverk fr?n och offentligt visa eller utf?ra s?dana inl?mningar ?ver hela v?rlden i all k?nd media eller k?nt d?refter; och (b) anv?nda der namn du har underskrivit i samband med s?dan inl?mning. Du bekr?ftar att CasinoTopsOnline.com kan v?lja att tilldela dina kommentarer eller recensioner efter eget gottfinnande.
 

12. CasinoTopsOnline.com ?r inte ansvarig f?r felaktig information som uttryckts eller underf?rst?tts. Samtidigt d?r vi f?rs?ker h?lla v?r hemsida fri fr?n fel eller utel?mnanden, har CasinoTopsOnline.com ingen garanti f?r noggrannheten av den information vi tillhandh?ller fr?n tredje parts webbplatser l?nkade till och fr?n v?r hemsida.
 

13. All information och l?nkar p? denna webbplats skall anv?ndas p? din egen risk. CasinoTopsOnline.com inklusive v?rt team, tar inget ansvar f?r eventuella skador eller f?rluster som uppst?r direkt eller indirekt fr?n materialet p? denna webbplats.


14. CasinoTopsOnline.com erbjuder inga spelm?jligheter f?r riktiga pengar eller m?jligheten att anm?la sig till n?tcasinon f?r amerikanska inv?nare. Amerikanska inv?nare kan registrera sig och spela gratis p? v?r webbplats samt partners, men n?tcasinon med riktiga pengar kommer att begr?nsas.


15. Det ?r ditt ansvar att bekr?fta att spelande p? n?tet ?r till?tet i det land d?r du bor och att du uppfyller ?lderskraven f?r att spela och l?sa inneh?llet p? denna webbplats. Det ?r ocks? ditt ansvar att f?lja de spelregler som inf?rts av landet, starten och staden d?r du bor.
 

16. Allt inneh?ll som publiceras p? CasinoTopsOnline.com ?r upphovsr?ttsskyddat. Olaglig anv?ndning, distribution och duplicering av v?ra material ?r ett brott mot upphovsr?tts- och/eller varum?rkeslagarna.