Kontoverifiering och Säkerhet på Online Casinon

Text med bilder om kontoverifiering på ett online casino

När det kommer till online casinon, är kontoverifiering (KYC, Know Your Customer) en av de viktigaste aspekterna både för casinon och spelare. Denna guide har skapats för att ge dig en djupare insikt і varför och hur denna process går till.

Varför är Kontoverifiering Nödvändig?

 1. Förhindra Bedrägeri: Casinon vill säkerställa att de personer som registrerar sig är äkta och inte försöker använda stulna identiteter. Genom att begära verifiering kan de minska risken för identitetsstöld och finansiellt bedrägeri.
 2. Lagliga Skyldigheter: Casinon regleras av lagar och regleringar, speciellt inom EU. De är skyldiga att följa anti-penningtvätt (AML) lagstiftning, vilket innebär att de måste känna sina kunder och deras transaktionshistorik.
 3. Skydda Minderåriga: Genom att kräva kontoverifiering kan casinon säkerställa att de inte låter minderåriga spela. Detta är viktigt för att följa spelregleringen och för att skydda yngre individer.

Användning av BankID i verifieringsprocessen

 • Direkt Bekräftelse: Många casinon tillåter nu spelare att använda BankID som snabb verifieringsmetod. Detta innebär att spelaren kan verifiera sin identitet direkt utan att behöva vänta på godkännande.
 • Ökad Säkerhet: Genom att använda BankID, som har mycket strikta säkerhetsåtgärder, kan casinon och spelare känna sig trygga med att deras uppgifter är skyddade.
 • Enklare Uttag: Med BankID-verifiering kan spelare också uppleva snabbare och smidigare uttag av sina vinster.

Vilka dokument måste man skicka in?

KYC innebar tidigare att spelaren behövde skicka in dokument för att verifiera kontot. Idag har Pay n Play-casinon gjort detta enklare genom automatisk verifiering med BankID eller Freja eID. Vissa svenska online casinon kräver dock fortfarande manuell verifiering, vilket kan vara tidskrävande och frustrerande för spelare. Det är viktigt att förstå att KYC bara är en form av legitimering och inte något oärligt.

En verifieringsprocess är inget att oroa sig över och vi ska nu gå igenom hur det brukar gå till.

Det första dokumentet ett casino brukar be om är en identitetshandling. Det kan vara ett vanligt ID-kort eller ditt pass. Under detta steg bekräftar casinot att det verkligen är du som spelar och att du är gammal nog för att spela på ett online casino.

En adressbekräftelse krävs alltid. Det är ett dokument som visar ditt namn och adress på samma ställe, t.ex. en elräkning eller telefonräkning. Ibland kan casinot också be om bekräftelse på att du äger det bankkort du använder för insättningen. Om du inte använder ett bankkort behövs detta inte, men det kan vara nödvändigt i vissa fall. 

För att bekräfta kortet måste du skicka in en bild av ditt ansikte och ditt bankkort. En annan sak som är mindre vanlig och bara gäller för högriskspelare är att casinot kan begära en SOF. Detta står för Source of Funds och innebär i princip att du måste bevisa var pengarna du spelar med kommer ifrån. Slutligen, dina KYC-krav baseras på din riskprofil: låg, medel eller hög.

Dokument du kan behöva till casinot

 • Identitetshandling (ID-kort eller pass)
 • Adressbekräftelse (elräkning eller telefonräkning)
 • Eventuell bekräftelse på ägande av bankkort
 • Bild av ansikte och bankkort för kortbekräftelse
 • Eventuell SOF (Source of Funds) för högriskspelare

Text med verifikationssymboler och dokument för säkerhet

Säkerhet med Dokument

 • Kryptering: De flesta ansedda online casinon använder avancerad SSL-kryptering för att skydda alla data som överförs, inklusive dokument.
 • Dataskydd: Casinon måste följa GDPR och andra dataskyddsförordningar, vilket innebär att de inte kan dela din information utan ditt medgivande.
 • Begränsad Åtkomst: Endast behörig personal har åtkomst till de inskickade dokumenten för att garantera integriteten i verifieringsprocessen.

Praktiska Tips för Smidig Kontoverifiering

 1. Förbered Alla Dokument i Förväg: Innan du ens börjar registreringsprocessen, ha alla nödvändiga dokument redo.
 2. Följ Casinots Instruktioner Noggrant: Varje casino kan ha sina egna specifika krav, så läs igenom deras instruktioner noggrant.
 3. Var Tålmodig: Även om det kan vara frustrerande att vänta på att ditt konto ska verifieras, kom ihåg att casinon gör detta för din egen säkerhet och för att uppfylla lagliga krav.

Fotografering av dokument – en guide

När du förbereder dina dokument för verifiering, är det av yttersta vikt att bilderna är tydliga och läsbara. Här är några tips för att ta högkvalitativa foton:

 • Använd God Belysning: Se till att dokumentet är väl upplyst, men undvik direkt reflektion eller bländning.
 • Håll Kameran Stadigt: Detta kan uppnås genom att använda ett stativ eller stödja enheten mot en fast yta.
 • Se till att Dokumentet Fyller Bilden: Zooma in så att det inte finns några onödiga bakgrunder. Men se till att hela dokumentet är synligt.
 • Kontrollera Upplösningen: Använd högsta möjliga upplösning på din kamera eller mobil.
 • Undvik Skuggor: Se till att det inte finns några skuggor som faller över dokumentet.
 • Granska Fotot: Kontrollera att all text är läsbar och att ingen information saknas eller är oskarp.

Registrering och dokumentskick

När du registrerar dig hos ett online casino, kommer du oftast att stöta på ett steg där du ombeds att skicka in dina dokument för verifiering. Processen är oftast som följer:

 1. Komplett Registrering: Fyll i alla nödvändiga uppgifter på casinots registreringssida.
 2. Navigera till Verifikationsavsnittet: Detta finns oftast i ditt kontoavsnitt under "Mina dokument" eller något liknande.
 3. Ladda upp Dokument: Använd uppladdningsfunktionen för att bifoga dina foton. Följ eventuella instruktioner om filstorlek eller format.
 4. Vänta på Bekräftelse: Casinot kommer att granska dina dokument och skicka en bekräftelse när verifieringen är klar.

Hur man organiserar dokumenten effektivt

 • Skapa Separata Mappar: Ha en specifik mapp på din dator eller enhet som endast är för dina casinodokument.
 • Namnge Tydligt: Namnge varje fil på ett sätt som lätt identifierar dokumentet, till exempel "Pass_Jan2023.jpg".
 • Använd Mappar för Olika Casinon: Om du spelar på flera casinon, ha en separat undermapp för varje casino.
 • Backup: Säkerhetskopiera alltid dina dokument på en extern hårddisk eller molntjänst.

Spelares Rättigheter och Skyldigheter

 1. Rätt till Säkerhet: Alla spelare har rätt till en säker och rättvis spelupplevelse.
 2. Rätt till Dataskydd: Casinon måste skydda spelares personuppgifter och inte dela dem utan spelarens samtycke.
 3. Skyldighet att Tillhandahålla Riktiga Uppgifter: Spelare är skyldiga att ge korrekta och aktuella uppgifter vid registrering.
 4. Rätt till Självuteslutning: Spelare kan när som helst välja att utesluta sig själva från casinot.

Varför måste man verifiera sig hos online casinon?

För att bibehålla förbättrad hastighet och prestanda över tid är det viktigt att styrketräning ingår i en löpares rutin. KYC, eller Kundkännedom, krävs inte bara på online casinon utan hos nästan alla institutioner som hanterar pengar. Syftet med KYC är att förhindra penningtvätt och terroristfinansiering. Genom att implementera strikta regler och förfaranden, som inkluderar KYC-processer, kan man upptäcka och förhindra olagliga penningtransaktioner.

Hantering av Klagomål hos Online Casinon

 • Kontakta Kundtjänst: Om du har något problem, är det första steget alltid att kontakta casinots kundtjänst.
 • Var Tydlig med Ditt Problem: Förklara ditt problem eller klagomål klart och koncist.
 • Följ Casinots Klagomålsprocess: Varje casino har sin egen process för att hantera klagomål, så det är viktigt att följa den.
 • Håll Dokumentation: Bevara alla meddelanden, kvitton, skärmdumpar eller annan relevant dokumentation.

Myndigheternas roll i casino tvister

 1. Reglering och Licensiering: Myndigheter, såsom Spelinspektionen, ställer krav på casinon för att säkerställa rättvis och transparent verksamhet.
 2. Medling i Tvister: Om en tvist inte kan lösas direkt med casinot, kan spelare vända sig till licensmyndigheten som kan medla eller ge vägledning.
 3. Uppdatering av Spelregler: Myndigheter håller ständigt översyn av spelreglerna för att skydda spelare och se till att casinon följer dem.

Skribentens Sammanfattande Tankar

Kontoverifiering kan först verka som en omständlig process, särskilt för nya spelare som är angelägna om att dyka rakt in i spelandet. Men med tiden har jag förstått vikten av denna procedur, inte bara för casinots skydd utan även för spelarens. Medan det kan vara frustrerande att vänta på verifiering eller att samla de nödvändiga dokumenten, ser jag det som en trygghetsåtgärd. Det är ett bevis på att casinot tar sin roll på allvar och prioriterar spelarnas säkerhet. Att vara proaktiv och förbereda sig på verifieringen gör processen betydligt smidigare.

BankID och dokumentskick – behövs båda?

 • BankID: Detta är ett elektroniskt ID som många casinon nu accepterar för snabb inloggning och även för verifiering av spelarens identitet. Det är snabbt, säkert och behöver oftast inte kompletteras med ytterligare dokument.
 • Dokumentskick: Trots den ökade användningen av BankID, kräver vissa casinon fortfarande traditionell dokumentation, särskilt när det gäller att verifiera en spelares adress eller betalningsmetod.
 • Kombination: Många casinon kan använda en kombination av både BankID och traditionella dokument för att säkerställa en heltäckande verifiering.

Vad om jag inte vill skicka in dokument?

 1. Spelgränser: Utan verifiering kan casinot sätta en gräns för hur mycket du kan sätta in eller ta ut.
 2. Begränsad Åtkomst: Vissa funktioner eller spel kan vara otillgängliga tills ditt konto har verifierats.
 3. Försenad Utbetalning: Uttag kan bli försenade eller till och med nekas tills verifieringsprocessen är klar.
 4. Kontostängning: I värsta fall kan ett casino välja att stänga ditt konto om du vägrar att följa verifieringsprocessen.

Är det verkligen säkert att skicka dokument?

 • Krypterad Data: De flesta pålitliga online casinon använder avancerad SSL-kryptering för att säkerställa att all överförd data, inklusive dina dokument, är säker från tredje part.
 • Integritetspolicy: Ett seriöst casino har en strikt integritetspolicy som anger hur din information kommer att användas och att den inte kommer att delas med obehöriga tredje parter.
 • Begränsad Åtkomst: Endast auktoriserad personal inom casinot har tillgång till de inskickade dokumenten, vilket minimerar risken för dataläckor.
 • Dataförvaring: Efter att verifieringen är klar, lagras dina dokument säkert eller raderas enligt dataskyddsförordningarna.

Åtgärder vid oro för orättvis behandling

 1. Kommunikation med Casinot: Först och främst, ta upp dina bekymmer med casinots kundtjänst. Det kan vara en missförstånd som kan lösas direkt.
 2. Använd en Medlare: Vissa webbplatser erbjuder medlingstjänster mellan spelare och casinon vid tvister.
 3. Rapportera till Licensierande Myndighet: Om du tror att casinot bryter mot sina licensvillkor, kan du rapportera det till den myndighet som utfärdade licensen.
 4. Juridisk Vägledning: I sällsynta fall kan du behöva överväga juridisk hjälp för att ta upp orättvis behandling.

Vad om casinot begär ett dokument jag inte har?

 • Alternativa Dokument: Många casinon är flexibla och kan acceptera alternativa dokument om du förklarar situationen.
 • Kommunikation: Öppenhet är nyckeln. Diskutera ditt problem med casinots kundtjänst och de kan ge dig vägledning.
 • Tid för Insamling: Om ett specifikt dokument krävs, kan du be om extra tid för att skaffa det.

Casino Utan Verifiering – En Alternativ Väg

 1. Vad är det? Det finns casinon som inte kräver traditionell verifiering och istället förlitar sig på andra metoder som snabba BankID-verifieringar.
 2. För- och Nackdelar: Medan snabbare registreringsprocesser är en fördel, kan dessa casinon ibland ha strängare uttagsgränser eller andra restriktioner.
 3. Säkerhet: Trots brist på traditionell verifiering bör dessa casinon fortfarande erbjuda höga säkerhetsstandarder.
 4. Reglering och Licens: Även om de kanske inte kräver traditionella verifieringsmetoder, bör dessa casinon fortfarande vara licensierade och reglerade av en respekterad myndighet.

BankID verifiering

Som vi har nämnt tidigare i denna KYC-guide så är det inte alla casinon längre som kräver en komplicerad verifieringsprocess. Orsaken till detta är att en stor del av casinon i dagens läge använder sig av elektronisk legitimation.

På de flesta svenska casinon så kan man logga in med BankID men i princip alla casinon ska idag kräva någon slags elektronisk legitimation av sina spelare. På den svenska marknaden är det antingen BankID eller Freja eID som gäller.

Denna elektroniska legitimation har gjort att en kontoverifiering går betydligt mycket smidigare. Speciellt på så kallade Pay n Play-casinon som fungerar med bara BankID så behöver man som lågriskspelare sällan skicka in några ytterligare dokument.

Orsaken till detta är att casinot automatiskt får de uppgifter de behöver från din bank då du verifierar din identitet med BankID. Det är alltså mindre jobb för casinot och spelare slipper frustrationen som kan uppstå av extra verifieringsprocesser.

Är det säkert att skicka in dokument?

Spelare skulle flockas bort från ett online casino om deras pengar inte skulle vara säkra. Därför tar online casinon alltid sin säkerhet på fullaste allvar. Vi skulle våga påstå att online casinon inte är mindre säkra än vad till exempel din egen bank är.

Casinon använder sig av toppmodern krypteringsteknologi för att skydda dina uppgifter från dataintrång. Det är ändå bra att komma ihåg att alla online casinon inte är seriösa sådana. Det är speciellt viktigt att se till att casinot har en licens från en respektabel myndighet.

Vi rekommenderar speciellt att spela på casinon med svensk licens för att stöda den svenska spelmarknaden. Hos svenska casinon kan man dessutom vara fullständigt övertygad om att sina uppgifter och pengar är säkra.

Tips för att underlätta kontoverifiering

Även om det inte längre är garanterat att du behöver skicka in några extra dokument för kontoverifiering så finns det ändå en möjlighet att det krävs av dig. För att förbereda dig för när detta händer har vi gjort en lista som gör din verifieringsprocess så smidig som möjligt.

Ta så tydliga foton som möjligt

Att ta ett tydligt foto direkt är bra så du slipper göra det flera gånger. Det går att skanna dina dokument men det är inte alla spelare som har enkel tillgång till en skanner. Som tur är har de flesta smarttelefoner idag väldigt bra kameror.

Dessa tar tydliga bilder men justerar också alla inställningar enligt hurdan miljö du tar dina bilder i. Ett bra tips är ändå att ta fotot på en plats med mycket ljus. Det kan vara utomhus eller ett ställe med många lampor men ljusa utrymmen är den bästa möjliga miljön för att ta ett bra foto.

Skicka in dina dokument genast då du registrerar sig

För att undvika förvirring senare i sin spelupplevelse så är det en bra idé att skicka in dokumenten genast då man registrerar sig. Istället för att vänta till att casinot begär dokumenten när man gör ett uttag så kan man gå till “inställningar” för att hitta sektionen för verifiering.

Sedan är det bara att följa de steg som casinot visar.

Spara dina dokument inför framtiden

Det finns många casinon på den svenska spelmarknaden och många har liknande KYC-krav. Gillar man att prova olika casinon så är det smart att spara alla sina dokument på ett och samma ställe på datorn. På det sättet kan du snabbt komma igång med att spela på ett nytt casino och du behöver inte spendera ytterligare timmar på att förbereda dina dokument.

För att spara sina dokument så säkert som möjligt rekommenderar vi att man använder en molntjänst som Dropbox eller Google Drive.

Text angående rättigheter och vad som är rätt och fel vid kontoverifering på casino

Dina rättigheter vid Kontoverifiering

Om man som spelare oroar sig över hur sin information används och vilka rättigheter man har så kan vi berätta att europeiska spelare idag skyddas av GDPR. Detta är den europeiska informationsskyddslagen som är ett väldigt omfattande ramverk för hur casinon får hantera spelares uppgifter.

Även om alla svenska online casinon måste följa dessa regler så skiljer sig casinons sekretesspolicyn en aning från varandra. Vi kan därför rekommendera att noggrant gå igenom ett casinos sekretesspolicy för aktuell information om du oroar dig över hur dina uppgifter används.

En sak som däremot kan vara bra att veta som gäller på alla svenska online casinon är att ett casino inte får spara din information efter att du stänger ditt konto. Enligt GDPR måste ett casino radera all den information de har om dig genast då du avslutar ditt konto.

KYC - Tidskrävande men nödvändigt

För många spelare har KYC-processerna skapat förvirring genom åren och det är inget annat än ett missförstånd. Orsakerna till att KYC finns är som vi har berättat väldigt viktiga så det är bra att förstå varför de egentligen görs. Vi hoppas därför denna guide har gett dig en bättre inblick i vad KYC verkligen innebär för att undvika komplikationer i framtiden.

Vanliga Frågor & Svar om Kontoverifiering

Varför behöver jag verifiera mitt konto på ett online casino?

Kontoverifiering, ofta kallat KYC (Know Your Customer), är en process som casinon använder för att säkerställa att spelarna är den de påstår sig vara. Detta skyddar både casinot och spelarna från potentiell bedrägeri, penningtvätt och andra olagliga aktiviteter.

Är det säkert att skicka mina personuppgifter till ett casino online?

Ja, om casinot är licensierat och följer internationella dataskyddsstandarder. De bör använda SSL-kryptering och ha en strikt integritetspolicy för att skydda dina uppgifter.

Kan jag undvika att skicka in dokument för verifiering?

Vissa casinon kan erbjuda alternativ, som verifiering via BankID. Men de flesta reglerade casinon kräver någon form av dokumentation för att uppfylla lagar och regler.

Hur länge tar det att verifiera mitt konto?

Det varierar mellan olika casinon, men vanligtvis tar det mellan 24-72 timmar. Vissa casinon kan dock verifiera ditt konto snabbare, särskilt om all nödvändig dokumentation skickas in korrekt från början.

Vad händer om jag inte kan tillhandahålla de begärda dokumenten?

Om du inte kan tillhandahålla specifika dokument kan casinot be om alternativa dokument. Om inga lämpliga dokument kan tillhandahållas kan ditt konto begränsas eller stängas.

Varför ber mitt casino om dokument igen när jag redan har verifierat mig?

Ibland kan casinon be om ytterligare dokumentation om det har skett stora förändringar på ditt konto, som stora uttag, eller om de uppdaterar sina säkerhetsrutiner.

Kan jag dra tillbaka mitt uttag medan mitt konto verifieras

Oftast ja, men det kan variera beroende på casinots policy. Det är bäst att kontrollera direkt med casinots kundtjänst.

Varför måste jag skicka in en elräkning eller annat bevis på adress?

Detta hjälper casinot att säkerställa att du bor på den adress du angav vid registrering, vilket är ytterligare ett steg för att förhindra bedrägeri.

Vad gör casinot med mina dokument efter verifiering?

Efter verifiering lagras dina dokument säkert, oftast krypterat, och används inte för något annat än verifieringsändamål. Många casinon raderar också dokument efter en viss tid för att skydda din integritet.

Vad händer om jag inte är nöjd med casinots verifieringsprocess?

Du kan alltid ta upp dina bekymmer med casinots kundtjänst. Om problemet inte löses kan du överväga att byta casino eller kontakta en relevant tillsynsmyndighet för ytterligare hjälp.

Robin Storm Hauge
Content Team Lead Robin Storm Hauge verified symbol
gmail twitter linkedin 564 artiklar
Robin är alltid på jakt efter alla bästa casinon och deras senaste erbjudanden. Han arbetar hårt för att hitt nya lösningar och funktioner som ger dig en ultimat spelupplevelse. Med en mångårig erfarenhet i branschen ger det Robin en extra knuff upp på stegen där han får en större översikt av hur ett casino ska fungera. Om han inte sitter och provar nya casinon samt spelar slots, tycker Robin om att testa nya matrecept och plinka på sitt piano. Han brinner för att kunna erbjuda en ny trygg och unik upplevelse online som andra motståndare inte ens kan föreställa sig. Robin är också entusiastisk av att dela med sig sina artiklar om tricks på casinon där du slipper allt krångel.

Granskad av Emil Werner

Skribent Emil brinner för allt som har med sport att göra. Med en lång historik inom sport och fitnessbranschen så är han rätt person att prata med angående allt sportrelaterat. Sporten som ligger närmast hjärtat är fotbollen där han har många års erfarenhet som tränare, domare, spelare och skribent. Men Emil är konstant på jakt efter senaste sportnyheterna och sätt att bredda sin kunskap. Han arbetar hårt för att hålla sig så uppdaterad som möjligt. Allt så att han kan ge sina läsare en så informativ oc... Fortsätt läsa