Ansvarlig spilling

Pengespill skal være lystbetont og fremfor alt være noe man gjør for underholdningens skyld. Så er det samtidig slik at når det er penger involvert at man kan bli grepet av øyeblikket og miste kontrollen. Ansvarlig spilling handler om å gjøre de rette valgene for å unngå å komme i en slik situasjon, eller begrense konsekvensene om det skulle skje med deg eller noen du kjenner.

På denne siden ser vi nærmere på hva ansvarlig spilling dreier seg om og hva som er typiske kjennetegn på problemspilling. Vi tar også for oss ulike verktøy man kan ta i bruk for å søke best mulig kontroll med spillingen. Til slutt kommer vi innom hva man kan gjøre om en selv eller noen i omgivelsene får et spilleproblem.

Før vi kommer inn på de klassiske tegnene på problemspilling vil vi understreke én viktig ting; alle casino vi i Casinotopsonline samarbeider med har systemer og retningslinjer for ansvarlig spilling. Det er et ufravikelig krav fra oss, slik at vi vet at du møter en arena som på en best mulig måte hjelper deg å ta trygge og ansvarlige valg.

Hvordan gjenkjenne problemspilling?

Hvis du selv eller noen du kjenner har et spilleproblem er det én ting som er spesielt viktig. Du eller den du kjenner er ikke alene. Det er gjort masse forskning på området og heldigvis finnes det mange måter å få hjelp på.

For at hjelpen skal komme så tidlig som mulig, og på den måten begrense skadeomfanget, er det viktig å kjenne til symptomene. Vi har valgt å benytte oss av American Psychiatric Association sin tilnærming som beskriver ulike indikasjoner på spillavhengighet. Hvis du selv eller en du kjenner kan kjenne seg igjen i fire eller flere av disse er det stor sannsynlighet for at det har oppstått en spilleavhengighet:

 • Det spilles med stadig høyere summer for å få et «kick» fra av spillingen. Det gjør at man havner i et økonomisk uføre som får stadig større konsekvenser
 • Spillingen fører til en rastløshet og irritasjon når det ikke spilles
 • Man prøver å begrense spillingen, men føler at det mislykkes ved gjentatte forsøk
 • Pengespill er noe man bruker stadig mer tid på å tenke på. Det er ikke uvanlig å tenke tilbake på ganger man har vunnet mye penger, hva en kan gjøre for å vinne mer eller fundere over hvordan man kan skaffe mer penger til å spille med
 • Pengespill blir en form for oppmuntring når man har en dårlig dag, er trist eller har en følelse av hjelpeløshet
 • Man kjenner på en sterk følelse på å vinne tilbake penger man har tapt
 • Man begynner å lyge om spillingen og skjuler hvor mye tid og penger man bruker
 • Spillingen går utover relasjonene til andre, slik som venner, familie og arbeidsgiver, og skaper forstyrrelser i den daglige rytmen
 • Man begynner å ta opp lån og be om hjelp fra andre for å komme seg ut av økonomiske problemer som skyldes pengespill
 • Lysten til å spille sammen med andre blir helt borte

Hvordan søke hjelp for spilleavhengighet?

Hvis det er kommet til det steget at du selv eller en pårørende har behov for mer profesjonell hjelp, så finnes det mange muligheter for dette. Utover å kontakte egen fastlege eller psykolog er det også en rekke organisasjoner som spesialiserer seg på å hjelpe spillavhengige. Les mer om disse nedenfor.

Hjelpelinjen 

hjelpelinjen logo(https://www.hjelpelinjen.no)

Et samarbeid mellom Lotteritilsynet og Sykehuset Innlandet HF Sanderud. Hjelpelinjen kan kontaktes anonymt og er tilgjengelig både på epost og chat. Tilbyr både behandling og veiledning av spillavhengige.

Telefon: 800 800 40
Epost: post@hjelpelinjen.no

Spillavhengighet

spilleavhengighet(https://www.spillavhengighet.no/)

I tillegg til å ha en anonym kontakttelefon er målet deres å tilrettelegge for at spillavhengige kan komme sammen. De tilbyr nettverksgrupper over hele landet for både fysisk og digital deltakelse.

Telefon: 477 00 200
Epost: post@spilleavhengighet.no

Blåkors

blåkors(https://www.blakors.no/tema/penge-og-dataspillavhengighet/)

I utgangspunktet har Blå Kors fokus på rusavhengighet, men kan ved enkelte avdelinger i Norge tilby støtte for både spillavhengige og pårørende. De har også en hjelpetelefon og kan tilby terapi der hvor tilbudet er åpent.

Telefon: 22 03 27 40
Epost: post@blakors.no

Anonyme gamblere

anonyme gamblere(https://www.ganorge.no)

Dette er en organisasjon som består av spillavhengige som ønsker å hjelpe andre med samme problem. Ved siden av en kontakttelefon hvor man kan få telefonisk rådgivning finnes det selvhjelpsgrupper på Østlandet som møtes på ukentlig basis.

Telefon: 46675706
Epost: post@ganorge.no

Hvordan unngå at uskyldig moro blir til avhengighet?

Det er viktig å erkjenne at spillere har ulike mål med pengespill. Men når det kommer til avhengighet er kanskje det aller viktigste at det hele tiden skal oppleves som en morsom aktivitet. Det kan godt føles spennende og skape et adrenalinrush, men med en gang man ikke lenger kjenner på følelse av glede kan det tyde på at det er fare på ferde.

Slik blir det å erkjenne for seg selv at man har et problem den beste måten å unngå at pengespillet fører til en avhengighet. Kommer det så langt kan man stå foran utfordringer som blir vanskelig å håndtere. Tap av relasjoner, store økonomiske problemer og behov for behandling kan bli nødvendig.

Tegnene på spillavhengighet som vi har vært innom kan virke åpenbare, men for den spillavhengige er det sjelden lett å innse. Steget med å søke hjelp virker fjernt for de fleste og da kan noen selvhjelpsstrategier være et godt sted å starte:

 • Tenk nøye over hva spillingen gir deg. Føles det som noe annet enn lystbetont er det et signal på at du bør ta en pause
 • Gjør andre ting enn å spille, og som skaper en positiv energi. Kanskje kan det hjelpe deg å få spillegleden tilbake
 • Snakk med noen andre om problemet. Kanskje kan de gi deg de nødvendige tipsene til hvordan du kan håndtere problemet videre
 • Ta i bruk verktøyene som casinoene kan tilby deg for å spille ansvarlig, noe vi skal se nærmere på i neste avsnitt

Ansvarlig spill-verktøy

Du tenker gjerne ikke over det når du begynner å spille, men i det du åpner en konto hos et casino inngår du på mange måter en kontrakt. Det ligger nemlig et gjensidig ansvar om at begge parter skal opptre ansvarlig. Samtidig som du selv må ta ansvar for din egen adferd, har casinoet et ansvar med å tilrettelegge for dette. Her er vi i inne på et sentralt punkt, nemlig verktøyene casinoene kan tilby for å forebygge problemspilling og hjelpe spillere som har et problem. La oss se nærmere på disse verktøyene.

Spillegrenser

De fleste casino vi samarbeider opererer med spillegrenser. Dette er økonomiske grenser spillerne selv kan opprette på flere nivåer:

 • Innskuddsgrenser: En grense for hvor mye penger man har mulighet til å sette inn innenfor en bestemt tidsperiode
 • Omsetingsgrenser: En grense for hvor mye man har mulighet for å omsette i løpet av en bestemt tidsperiode
 • Tapgrenser: En grense for hvor mye penger man kan tape innenfor en bestemt tidsperiode

Varigheten for grensene kan du selv sette og vil strekke seg fra timer til måneder. Så snart grensen er nådd innenfor den bestemte perioden så vil det ikke lenger være mulig å spille før tidsgrensen du har satt er utløpt. 

Tidsskontroll

Et annet verktøy som casinoet kan tilby deg er å gi deg en påminnelse for hvor lenge du har spilt. Alle som har prøvd pengespill vet at det er lett å la seg rive med og miste litt kontroll over tiden. Plutselig har man spilt mye lenger enn man hadde tenkt eller ønsket. Her kan øktpåminnelsen være god å ha og minne deg på at det kanskje kan være på tide å ta en pause. De fleste casino lar deg selv bestemme hvor lang tid det skal gå før du får en påminnelse.

Spillepauser

I utgangspunktet bør valget om å ta en pause være noe du gjør frivillig. Men som vi har vært inne på er det kanskje ikke alltid like lett. Derfor kan en pålagt pause hvor du ikke får mulighet til å spille videre før pausen er over være effektivt. Du angir selv intervallet for hvor lenge pausen skal vare før du kan spille videre. 

Selvekskludering

Virker ikke de ulike grensene du har satt kan det være nødvendig å vurdere selvekskludering. Dette er et annet verktøy som casinoene tilbyr og gjør at du stenger deg selv ute fra kontoen din. Du kan som regel selv angi varigheten, enten det er noen timer, et døgn, en uke eller måneder. Sjelden vil en selvekskludering kunne vare mer enn 3 måneder før du igjen får tilgang til kontoen.

For noen spillere kan det også bli nødvendig å be om permanent utestengelse fra casinoet. Hvis man har forsøkt selvekskludering og det ikke har hjulpet vil det nødvendige steget som regel være at man tar kontakt direkte med casinoet som kan administrere dette.

Selvtest

For å hjelpe spillerne med å identifisere problemspilling tilbyr stadig flere casino en selvtest. Dette kan enten være i form av enkle spørsmål man skal besvare, slik som listen med tegn fra American Psychiatric Association ovenfor, eller interaktive løsninger. Det er flere casino som nå tilbyr egne systemer hvor spillerne lager en profil som kartlegger spillvanene og på den måten tilpasser beløpsgrenser eller anbefaler hjelp om nødvendig.

Uansett hvilken løsning som tilbys er det viktig at man tar seg tid til å gjennomføre disse selvtestene da det kan gi verdifull innsikt i egen adferd og få den hjelpen man trenger så raskt som mulig, uansett hvilken grad av et spilleproblem man har.

Hvordan hjelpe mennesker med spilleproblemer?

Når du leser dette så er det ikke sikkert at det er fordi du selv har et problem. Kanskje er det noen i din nærmeste familie, en venn eller en kollega du søker hjelp for. Uansett hvem det måtte være så finnes det flere ting du som pårørende kan gjøre. Det første er å sette deg godt inn i hva en spilleavhengighet dreier seg om. Da vil du være mye bedre rustet i dialogen med den berørte, og du vil også vite mye mer om triggerne.

Før vi ser nærmere på forskjellige tegn som kan spores hos spillavhengige vil vi gi deg noen tips om hva du kan gjøre, og også hva du ikke bør gjøre:

Hva du kan gjør for å hjelpe:

 • Hjelpe den spillavhengige med å slutte å spille
 • Hjelpe den spillavhengige med å få profesjonell økonomisk rådgivning
 • Hjelpe den spillavhengige med å få behandling
 • Hjelpe den spillavhengige med å få råd fra fagfolk

Hva du helst ikke bør gjøre:

 • Betale ned gjelden eller låne penger til den spillavhengige
 • Opptre som negativ og fordømmende ovenfor den spillavhengige

Følelsesmessige tegn

 • Trekker seg tilbake fra venner og familie
 • Uteblir fra jobb og blir gjerne sykemeldt
 • Føler seg engstelig og har vanskeligheter med å konsentrere seg
 • Opplever at humøret svinger og kan føle seg irritabel hvor sinnet går utover andre
 • Følelse av rastløshet og kjedsommelighet
 • Utvikler en depresjon og får selvmordstanker

Finansielle tegn

 • Må ofte låne penger for å finansiere spillingen
 • Store svingninger i hvor mye penger man har disponibelt
 • Må selge ting for å finansiere spillingen
 • Begynner å stjele penger fra familie og venner

Atferdstegn

 • Uteblir fra sosiale aktiviteter
 • Slutter å gjøre aktiviteter som tidligere føltes som lystbetont
 • Sover dårlig og får dårlig appetitt
 • Spillingen går utover arbeidsoppgaver, skolearbeid og andre plikter
 • Havner ofte i konflikt, gjerne om penger
 • Begynner å misbruke alkohol og andre rusmidler
 • Går ut over familiære forhold og omsorg for egne barn
 • Tenker på gambling døgnet rundt og bruker ikke penger på andre ting enn gambling
 • Havner i juridiske problemer som et resultat av spillingen

Helsemessige tegn

 • Stress-symptomer og søvnvansker
 • Tap av appetitt eller trøstesping som igjen fører til vektproblemer
 • Slutter å være fysisk aktiv og får helseproblemer på grunn av dette

Anonyme metoder for å evaluere dine spillevaner

Noen synes det kan være vanskelig å involvere et casino for å kartlegge egne eller andres spillevaner. Selv om casinoet har taushetsplikt er det normalt å føle at det gir et uønsket innsyn og deling av personlige opplysninger. Da kan det være greit å vite at det finnes mange muligheter for å gjennomføre tester av spillevaner helt anonymt. Så godt som alle organisasjonene som kan hjelpe spillavhengige, som vi skal bli bedre kjent med snart, kan gjøre dette. Britiske BeGambleAware er også et godt tips om du ønsker å se litt forbi mulighetene her til lands.

Statistikk om spilleavhengighet

Lyst til å vite mer om spillavhengighet i Norge? Her er litt tall og statistikk som vi har samlet fra ulike kilder:

 • I 2020 ble det spilt for 51 milliarder kroner i Norge, hvorav 10,9 milliarder kroner utgjorde tap
 • Spill på nett utgjorde i 2018 3,9 milliarder kroner og hvor samlet tap utgjorde mellom 2,1 milliarder til 2,6 milliarder
 • Cirka 1,2 millioner nordmenn over 18 år har spilt pengespill på nett, både i Norge og utlandet
 • Cirka 1,4% av befolkningen lider av spillavhengighet
 • 55 000 nordmenn er definert som problemspillere
 • 122 000 nordmenn vurderes som moderate risikospillere

18+ aldersgrense

Aldersgrensen for å spille pengespill på nettet er 18 år. Det gjelder for samtlige casinoer som du vil finne her hos Casinotopsonline. Ved registrering hos et casino vil alle spillere måtte angi fødselsdatoen sin. Spillere som velger å oppgi en urettmessig alder risikerer utestengelse fra casinoet og står i fare for å miste eventuelle innskudd og gevinster.

Casinoene har også en effektiv måte å håndheve alderskravet på. Så snart spillere ønsker å ta ut gevinster vil de måtte dokumentere alderen sin. Hvis casinoet på dette tidspunktet oppdager at en spiller er under 18 år vil det føre til umiddelbar utestengelse.  

Råd fra Casinotopsonline

Selv om det er en liten andel av spillerne som utvikler en spillavhengighet betyr det ikke at man kan ha et avslappet forhold til pengespill. Når du spiller på nett kommer ansvarlig spilling foran alt annet. Her er noen råd fra oss i Casinotopsonline som kan hjelpe deg til å opptre ansvarlig:

 • Husk at pengespill skal være morsomt. I det du føler at det ikke lenger er morsomt er det bare å slutte å spille
 • Aldri spill for mer enn du har råd til å tape. Bestem deg for et beløp du ønsker å satse og hold deg til dette
 • Ikke fall for fristelsen med å forsøke å vinne tilbake penger som du har tapt. Ja, det kan svi å tape innskuddet ditt, men det svir mye mer om du taper ender mer
 • Mistenker du at du har et spilleproblem må du søke hjelp så snart som mulig. Desto raskere du får hjelp, jo mindre blir konsekvensene. Er du pårørende er dette like viktig!
 • Benytt deg av verktøyene til casinoene enten for å kartlegge om du eller noen andre har et problem, til å sette beløpsgrenser, tidsgrenser eller få casino kontoen stengt

Les vår Ultimate Casino Gambling Guide

Ofte stilte spørsmål

Har jeg et spilleproblem?

Den beste måten å finne ut om du har et spilleproblem på er å gjennomføre en selvtest. Det kan du gjøre anonymt hos en rekke casino eller via organisasjoner som BeGambleAware. Lenger oppe på denne siden finner du også en liste med spørsmål som kan være med å avdekke om du har et spilleproblem.

Hva er ansvarlig spill?

Ansvarlig spill handler om å ta ansvar for egen spilladferd. Det går på alt fra å ha et sunt forhold til spillingen din, sette spillgrenser og reagere tidlig om du mistenker at du er i ferd med å utvikle et spilleproblem.

Hvordan bli kvitt spilleavhengighet?

Det er mange måter å behandle spilleavhengighet på. Terapi, nettverksgrupper og selvbehandling kan være aktuelle metoder.

Hva kjennetegner spilleavhengighet?

Det er mange tegn som kjennetegner spilleavhengighet og kan gå på alt fra hvordan man håndterer penger til egen adferd. At man ikke lenger kjenner glede ved spillingen, får pengeproblemer, tenker masse på spilling og at det går utover nære relasjoner er bare noen av kjennetegnene.

Hvordan hjelpe mennesker med spilleproblemer?

Dersom du er pårørende er det flere måter du kan hjelpe spillavhengige på. Du kan be vedkommende slutte å spille, samt tilrettelegge for rådgivning og behandling.

Hvordan spille ansvarlig på online casino?

Spill ansvarlig ved å sette beløpsgrenser, ikke spill for mer enn du har råd til å tape, ikke la spillet ta styring over livet ditt eller falle for fristelsen til å prøve å vinne tilbake tapte penger. Det er også smart å ha et budsjett og holde seg til dette.

Hva er selvekskludering?

Selvekskludering innebærer at du ber om å bli utestengt fra kontoen din i en bestemt tidsperiode. Det kan også innebære å få kontoen slettet permanent.

Hva er nummeret til Hjelpelinjen?

Du kan kontakte Hjelpelinjen anonymt på 800 800 40. Du kan også benytte live chat via nettsidene deres.

Trude Ebbesen
Redaktør og skribent Trude Ebbesen verified symbol
18 Artikler
Med sitt øye for detaljer, overnaturlige kunnskap om internasjonale regelverk og sin utilbøyelige natur, er Trude Ebbesen trolig den viktigste personen på kontoret – CasinoTopsOnline hadde blitt trampet ned av både konkurrenter og myndigheter, hvis det ikke var for «True» og hennes endeløse arbeidstimer. Full av energi, på en evig jakt etter nye muligheter og med en lidenskap for internasjonalt samarbeid: et ordentlig globalt menneske som driver oss fremover og oser av ambisjon!

Faktasjekket av Pia Olsen

Skribent og SEO-ansvarlig Flott og positiv bondejente som vier sitt liv til design og markedsføring, når hun ikke er ute og farter gjennom idylliske nasjonalparker verden rundt. Pia er en ekspert innen visuelt tiltrekkende materiale og reklamekampanjer – noe som har kommet godt med her hos oss. Hennes ekspertise hjalp oss med å kapre nye høyder i Norge, og hun er trolig den mest arbeidsomme personen på kontoret. Dessuten sprer hun alltid godt humør og tvinger samtlige medarbeidere til å trekke på smilebåndet, ... Les mer